Türk Nitel Araştırmalar Dergisi

Ocak 15, 2021

 

Türk Nitel Araştırmalar Dergisi, tüm sosyal ve fen bilimleri dallarında araştırmacıların nitel yöntem ile hazırladıkları makaleleri ön planda değerlendirmeyi hedefleyen uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derinlemesine analizler yoluyla olgu, durum ve süreçleri anlamaya dayanan ve bu anlayışlara ilişkin kavramsal bir çerçeve sunmaya çalışan nitel araştırmalar, yüzeysel analizlerin yapıldığı sonuç ve değerlendirme odaklı bir yaklaşım olarak algılanabilmektedir.

Nitel araştırma son dönemlerde bir araştırma metodolojisi olarak ön plana çıkmakta, birçok araştırmacı tarafından tercih edilmektedir. Ancak nitel araştırmalara ilişkin uygulamalarda çeşitli sorunlarla karşılaşıla bilinmektedir. Derinlemesine analizler yoluyla olgu, durum ve süreçleri anlamaya dayanan ve bu anlayışlara ilişkin kavramsal bir çerçeve sunmaya çalışan nitel araştırmalar, yüzeysel analizlerin yapıldığı sonuç ve değerlendirme odaklı bir yaklaşım olarak algılanabilmektedir. Bu yanlış algının akademisyenler, araştırmacılar, lisans ve lisansüstü öğrencileri açısından değiştirilmesi gerekmektedir.

Yayın Sıklığı

Ocak 10, 2021

 

Dergimiz yılda iki sayı yayınlamayı hedeflemektedir. Makale yayın dilimiz Türkçe ve İngilizcedir.Yazım dili "Türkçe" olan makalelerde 750 ile 1000 kelimelik genişletilmiş ingilizce özet bulunması zorunludur.

Orcid Numarası

Ocak 18, 2021

 

Değerli yazarlar, dergimizde yayınlanması için gönderdiğiniz makaleler için araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. ORCID, Open Researcher ve Contributor ID'nin kısaltmasıdır. ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir.

http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturabilirsiniz.

Yeni Sayı

Temmuz 31, 2022

 

Değerli araştırmacılar ve okuyucularımız, dergimizin 2022 yılına ait ilk sayımız yayınlanmıştır. Aralık sayısımıza ilişkin makale kabulümüz devam etmektedir. Katkılarından dolayı tüm yazar ve hakemlerimize teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

 

Hakemlik Başvuruları

Temmuz 31, 2022

 

Dergimizde hakem olarak katkı sunmak isteyen akademisler hakem Bilgi formunu indirip info@nitelarastirma.org mail adresine yollamaları gerekmektedir. Hakem olarak görev alan hocalarımızın ismi her sayı için oluşturulan elektronik kitapçıkta "Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne" gönderilmektedir.

Hakem Bilgi Formunu indirmek için, Tıklayınız

NTCA2023 Sempozyumu

Eylül 06, 2022

 

Sempozyumda sunulan tüm tam metin bildiriler Türkiye Nitel Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanacaktır.

Sempozyumda sunulan bildiri özetleri Türkiye Nitel Araştırmalar Dergisi'nde özel sayı olarak yayınlanacaktır.