Türk Nitel Araştırmalar Dergisi

Bu sayıdaki tüm makaleleri görmek için kapak resmine tıklayın

Temmuz 31, 2021

 

1- Dezavantajlı Sınıflarda STEM Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Seher KAPLAN, Fatih YILMAZ

[Özet][Tam Metin]

2- COVID-19 Salgınının Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri

Mehmet YILDIRIM

[Özet][Tam Metin]

3- Osmanlı Devleti İktisadi Hayatının Gelişimi

Mahmut TURAN

[Özet][Tam Metin]

4- İlk ve Orta Öğretim Öğretmenlerinin Covid 19 Pandemisi Döneminde Kullandıkları Uzaktan Eğitim Sistemine Yönelik Görüşleri

Yakup ASLAN

[Özet][Tam Metin]

5- Covid 19 Pandemi Döneminde Lisans Öğrencilerinin E Öğrenme Yönetim Sistemine Yönelik Görüşleri ile Ergonomi

Murat YALMAN

[Özet][Tam Metin]