Değerlendirme Süreci

Ocak 15, 2021

 

Dergimize gönderilen makaleler öncelikle editör tarafından kontrol edilerek gerekli kontroller yapılır ve eğer uygun görülürse ilgili uzmanlık alanlarında görev yapmakta olan öğretim üyelerinden iki hakeme gönderilir. Makale incelemesi için atanan hakemlere değerlendirme yapabilmeleri için 30 ile 45 gün süre verilir. Hakem görüşleri doğrultusunda makalenin basımına veya iadesine Editörler Kurulu karar verir. Yazara süreç hakkında bilgi verilir. Makalenin hakemlik sürecinin başlatılaması için Telif Hakkı Formu 'ndaki bilgilerin eksiksiz ve tam doldurularak info@nitelarastirma.org göndermeleri gerekmektedir. "Telif Hakkı Formu" 'nu "Yayın Gönderme" bölümünden indirebilirsiniz.

Yayın Sıklığı

Dergimiz yılda iki sayı çıkarmayı hedeflenmektedir. Bu sayıların dışında çıkarılacak özel sayılar için yazarlara süreç hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Yayın Dili

Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergimiz hakem sürecini tamalamış Türkçe makalelerde 750 ile 1000 kelimeden oluşmuş ve makalenin önemini belirten genişletilmiş özet bölümünün eklenmesi zorunludur.