Türk Nitel Araştırmalar Dergisi

Ocak 15, 2021

 

Türk Nitel Raştırmalar Dergisi, tüm sosyal ve fen bilimleri dallarında araştırmacıların nitel yöntem ile hazırladıkları makaleleri ön planda değerlendirmeyi hedefleyen uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Derinlemesine analizler yoluyla olgu, durum ve süreçleri anlamaya dayanan ve bu anlayışlara ilişkin kavramsal bir çerçeve sunmaya çalışan nitel araştırmalar, yüzeysel analizlerin yapıldığı sonuç ve değerlendirme odaklı bir yaklaşım olarak algılanabilmektedir.

Nitel araştırma son dönemlerde bir araştırma metodolojisi olarak ön plana çıkmakta, birçok araştırmacı tarafından tercih edilmektedir. Ancak nitel araştırmalara ilişkin uygulamalarda çeşitli sorunlarla karşılaşıla bilinmektedir. Derinlemesine analizler yoluyla olgu, durum ve süreçleri anlamaya dayanan ve bu anlayışlara ilişkin kavramsal bir çerçeve sunmaya çalışan nitel araştırmalar, yüzeysel analizlerin yapıldığı sonuç ve değerlendirme odaklı bir yaklaşım olarak algılanabilmektedir. Bu yanlış algının akademisyenler, araştırmacılar, lisans ve lisansüstü öğrencileri açısından değiştirilmesi gerekmektedir.

Dergimizde yayımlanan tüm yazıların sorumluluğu yazarlara aittir. İzin alınmadan kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılması yasaktır. Yayın kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir.

Bu bağlamda dergimiz öncelikli olarak araştırma yöntemi olarak "Nitel" desenle ele alınmış çalışmaları bilim dünyasına kazandırmayı hedeflemektedir.

TJQR dergisinde telif, çeviri, kitap tanıtım ve değerlendirme şeklinde gönderilen yazılar değerlendirmeye alınır.

Değerlendirme Süreci

Ocak 10, 2021

 

Dergimize gönderilen makalelerin öncelikle yazım ve yayın kurallarına uygunluğu yazarlar tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Değerlendirme sürecinde aday makale iki hakem ataması yapılmaktadır. Hakem görüşleri raporlarının dergimize ulamasından sonra makalenin basımına editörler kurulu karar vermektedir.