Türk Nitel Araştırmalar Dergisi

Ocak 15, 2021

 

Dergimize yayın gördermek için öncelikle yazım ve yayın ilkeleri sayfasından gerekli sayfa düzeni yapmanız gerekmektedir. Makale intihal raporunun gönderilmesi zorunludur. Yayın kurulu gerekli görürse intihal raporu için taratabilir. Yazı/Makalenizde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra info@nitelarastirma.org mail adresine ekli dosya olarak gönderebilirsiniz. Gönderim konu başlığı olarak "Aday Makale" yazmanız değerlendirme sürecini hızlandıracaktır.

Yayın/Makale Devir İşlemleri

Ocak 10, 2021

 

Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, hakem süreci sonrası yayına kabul edilen çalışmaların hakkını TJQR devretmek zorundadır. TJQR makalenin yayımlanması konusunda yetkil mercidir.

Bununla birlikte yazarların aşağıdaki hakları saklıdır:

Çalışmayı satmamak koşulu ile çoğaltma hakkı,

Yazarın gelecekteki çalışmalarında (kitap, kitap bölümü vs.) derginin kaynakçada belirtilmesi şartıyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü kullanma hakkı,

Çalışma künyesini belirtmek şartıyla şahsi web sitelerinde kullanma hakkı.

Dergimize gönderdiğiniz yayınların hakemlik sürecinin başlatılabilmesi için, yayın telif devir mektubunun doldurulup editor@nitelarastirma.org adresine ekli dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.

Telif hakkı formu indirmek için, Tıklayınız