Odak ve Kapsam

Ocak 15, 2021

 

Türk Nitel Raştırmalar Dergisinin amacı, Sosyal ve Fen Bilimleri ile Uygulamalı Bilimler alanında çalışan araştırmacıların bulgularını paylaşabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin oluşturmaktır.

Dergimiz, eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nitel, nicel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmaları ile kitap incelemesi gibi özgün yazıları yayınlamaktadır. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalar ile nitel yöntemle yazırlanan makalelere öncelik tanınır. Dergiye gönderilen araştırmların yöntem ve bilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir.

Dergimiz açık erişimli dergi sistemi (Open Access System) özelliği ile daha çok veri tabanı ve indeksler tarafından taranmak, bununla birlikte bilim adamları ve okurlara kolay ve sınırsız erişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

Dergimiz makale yayın sürecinde veya sonrasında yazarlardan yayın ücreti talep etmemektedir

Yayın Konuları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Politik, Eğitim Felsefesi, Etik Yansımalar

Alan Eğitimi

Materyal Geliştirme, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Eğitim, Ekonomik Sosyal Boyut

e-öğrenme, Uzaktan Eğitim, Teknoloji Eğitimi

Eğitim Programları ve Eğitimi

Bilgisayar ve İnternet Teknolojileri, Yeni Teknolojiler, Eğitim Teknolojileri

Eğitimde Yeni Teknoloji Kullanımı, Yetişkin Eğitimi

Studies in all areas where a qualitative research pattern is used as a statistical method